Czym jest leasing – informacje i porady

Leasing można porównać do długoterminowego wynajmu, gdzie przez cały okres leasingowania firma oddaje w użytek leasingobiorcy daną rzecz w zamian za comiesięczną opłatę. Leasingobiorca musi jedynie uiścić opłatę wstępną, a po wygaśnięciu umowy może wykupić przedmiot za cenę, którą wcześniej ustalił z firmą leasingującą. Leasing samochodu jest niejednokrotnie lepszym i tańszym sposobem na zakup samochodu niż kredyt samochodowy.

Jakie rodzaje leasingu oferują firmy leasingowe

Firmy leasingowe mają w swoich ofertach: leasing operacyjny, finansowy, zwrotny i konsumencki. Więcej informacji znajdziesz tutaj – https://www.millennium-leasing.pl/leasing-samochodow

Najczęściej wybieraną opcją jest leasing operacyjny. Charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu wlicza się do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy i może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Należy pamiętać, że leasing zazwyczaj bardzo trudno jest spłacić przed końcem okresu w umowie leasingowej, a powodują to ograniczenia podatkowe i to, że właścicielem jest finansujący. Warunki leasingu, czas trwania , opłaty są zawarte w umowie cywilnoprawnej, która jest zawierana między dwoma stronami- finansującą i korzystającą. Zawierając taką umowę warto zwrócić uwagę na wymienione w niej parametry takie jak: wysokość raty, termin spłaty raty, zabezpieczenia umowy, wykup leasingowanego towaru.

Dla kogo

Leasing dotyczy głównie firm. Dla nowych firm leasing może okazać się jedynym sposobem pozyskania środków na zakup produktów potrzebnych do rozpoczęcia działalności. Zazwyczaj jest to leasing maszyn bądź samochodów.

Nie tylko firma może wziąć towar w leasing. Zwykły Kowalski, który nie jest przedsiębiorcą również może otrzymać leasing. Przeznaczony jest dla niego leasing konsumencki, który otrzymuje na praktycznie takich samych zasadach jak leasing operacyjny, czyli dzierżawi towar za który co miesiąc płaci określoną kwotę raty, aż do zakończenia okresu zaznaczonego w umowie. Procedury są podobne do zaciągania kredytu lub pożyczki, sprawdzana jest m.in. zdolność kredytowa.

Na co najczęściej brany jest leasing

Według badań Związku Polskiego Leasingu (ZPL) możemy zobaczyć, że najpopularniejszy jest leasing samochodu. W III kwartale 2018r było to aż 45,9% zawartych umów.

Kolejne to maszyny i urządzenia potrzebne w działalności – 27% zawartych umów.

Na ostatnim miejscu znalazł się transport ciężki – 25,6%

Są jeszcze nieruchomości i przedmioty z kategorii inne, ale to zaledwie 0,9% i 0,6%

Z roku na rok leasing samochodu rośnie w siłę, a firmy leasingowe proponują coraz to lepsze warunki leasingowania.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + eighteen =